vijfde leerjaar

ICTopdracht: oefenen Franse woordenschat

ICTopdracht: foto's bewerken

ICTopdracht: een gepersonaliseerde nieuwjaarsbrief of kerstkaart

ICTopdracht: verkeersborden (examenspel)

ICTopdracht: topografie van Europa

ICTopdracht: dierenzoeker

ICTopdracht: binair tellen